Poëzie, een feest voor De Geest

Dirk De Geest beëindigde dit najaar zijn loopbaan aan de KU Leuven. Decennialang verzorgde hij daar onderwijs in de Algemene Literatuurwetenschap en de Moderne Nederlandse Letterkunde. Hij trachtte generaties studenten te winnen voor de literatuur, en dan speciaal de poëzie, onder het motto: ‘De literatuur is er niet voor ons, wij zijn er voor de literatuur’. Dat geloof in de literatuur als beduidend meer dan een gebruikstekst voor boodschappen vormt een rode draad in zijn onderwijs en in zijn vele publicaties.

Bij zijn afscheid wilde Dirk De Geest daarom geen klassiek feestschrift maar een waar ‘feest van de poëzie’, in samenwerking met het Poëziecentrum, een organisatie waar hij thuis is. Wie hem wil huldigen of groeten kan door bij het Poëziecentrum -- een vzw die altijd een schouderklopje kan gebruiken -- een dichtbundel (het mogen er ook meer zijn) aan te kopen.

Om je alvast op weg te helpen maakte Dirk De Geest een selectie uit de recent verschenen bundels en bloemlezingen. Dat kan de keuze uit het rijke aanbod hopelijk vergemakkelijken. Daarbij is de prijs laagdrempelig gehouden om zoveel mogelijk collega’s, studenten, oud-studenten en sympathisanten de kans te geven dit initiatief actief te ondersteunen: wie weet slagen wij er met zijn allen in de poëzie ook in de verkoopcijfers de plaats te geven die haar toekomt.

Helaas is veel uitmuntende poëzie nog hooguit antiquarisch verkrijgbaar (en daardoor is ze hier niet opgenomen); het gaat dan ook om een momentopname. Voor wie niet zo meteen thuis is in de hedendaagse poëzie vindt op de website van Poëziecentrum een door Dirk De Geest samengestelde lijst met waardevolle uitgaven uit het recente aanbod.

Wie liever een boek cadeau doet aan een medelezer of aan een organisatie voor ‘kwetsbare’ lezers kan dat tijdens het bestelproces aangeven bij 'lever-adres'.

Tijdens het bestelproces (net voor je naar de betaalmodule gaat) kan je ook een persoonlijke boodschap aan Dirk De Geest neerschrijven onder het kopje 'Mijn bericht'; een antwoord is verzekerd!

De actie loopt tot 6 januari 2023