Bloemlezingen en sonnettenkransen

Carl De Strycker geeft na elf boeiende jaren in de zomer van 2023 de fakkel door als directeur van Poëziecentrum Het waren mooie, intense jaren, waarin hij met het team de deuren Poëziecentrum heeft opgegooid, gedigitaliseerd en geïnternationaliseerd, en met vele partnerorganisaties projecten heeft opgezet zoals de digitale platformen Paukeslag en Poëzie-Centraal, de coördinatie van Poëzieweek, Poète National-er Dichter Des Vaderlands, het Europese netwerk Versopolis, de Gouden Poëziemedaille en de Poëziesterren waarme jaarlijks tienduizenden jongeren warm gemaakt worden voor gedichten, het fijne publieksprogramma Apéro Poëzie, de podcast Beeldspraak, de talloze publicaties, de Poëziekrant en hele vele misschien niet meteen zichtbare, maar heel belangrijke kleine acties en initiatieven.

Bij zijn afscheid wilde Carl De Strycker “bloemen noch kransen”, maar wie graag toch iets wil geven, die kan via de webshop of in Poëziecentrum een dichtbundel, boek of poëtisch gadget voor zichzelf kopen en een boodschap voor hem achterlaten. Hij zal u dan een kaartje met een persoonlijk bericht terugbezorgen De actie loopt van 2 mei 2023 tot en met 30 juni 2023.

Om je alvast op weg te helpen maakte Carl De Strycker een selectie uit de recent verschenen bundels en bloemlezingen. Dat kan de keuze uit het rijke aanbod hopelijk vergemakkelijken. Daarbij is de prijs laagdrempelig gehouden om zoveel mogelijk partners, collega’s en sympathisanten de kans te geven dit initiatief actief te ondersteunen: wie weet slagen wij er met zijn allen in de poëzie ook in de verkoopcijfers de plaats te geven die haar toekomt.